Leppäjärvi-Kultima-Salvasjärvi-Lavivaara mtb-reitit • trails

Published: 16.9.2017 klo 7.19

Leppäjärven polku on helpossa maastossa kulkeva, selkeästi erottuva aloittajaystävällinen janareitti. Reitti etenee kuivaa hiekkakangasta, puoliavointa männikköä, ja pieniä koivikkoisia harjuja seuraillen. Reitillä on muutamia helppoja kosteikkojen ylityksiä sekä mönkijäpitkospuita. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita. Reitiltä on yhteys keskivaativaan Salvasjärven polkuun.

Salvasjärven polku kulkee halki Tarvantovaaran erämaan Salvasjärven autiotuvalle. Reitti etenee tunturikoivikosta avotunturiin selkeästi maastossa erottuvaa maastoliikenneuraa. Reitin teknisemmät juurakkokivikko-osuudet ja kosteikoiden ylitykset sopivat hyvin aktiiviselle maastopyöräilijälle. Reitti sopii ensimmäiseksi maastopyöräilyvaellusreitiksi ja reitiltä on yhteys helppoon Leppäjärven polkuun ja vaativaan Struven polkuun Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien Salvasjärven autiotupa.

Struven polku on erämaisin osa Leppäjärvi-Kaaresuvanto maastopyörävaellusreittiä. Reitin alkuosa kulkee avotunturissa Suomen rajan tuntumassa käyden osin Norjan puolella, josta palataan tunturikoivikkoon Syväjärvelle. Matkan varrella on mahdollista tehdä pisto jalkaisin Unescon maailmaperintökohteeksi luokitellulle Struven kolmiomittausketjun pisteelle. Reitti on pääasiallisesti teknisesti helppoa hyvin erottuvaa maastoliikenneuraa, mutta reitiltä löytyy kuitenkin muutama sekava paikka, jossa ura ei ole helposti havaittavissa. Suuren korkeuseron, kosteikoiden ylitysten ja pituuden vuoksi reitti vaatii hyvää pyöräilykuntoa. Vähemmän pyöräileille suositellaan reitin jakamista kahdelle päivälle. Hyvä yöpymispaikka löytyy esimerkiksi Jaamihjärven ympäristöstä. Reitiltä on yhteys helppoon Syväjärven polkuun ja keskivaativaan Salvajärven polkuun. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien Salvasjärven ja Syväjärven autiotuvat.

Syväjärven polku on helpossa maastossa mutkitteleva, selkeästi erottuva aloittajaystävällinen janareitti, jossa ei ole suuria korkeuseroja. Reitti etenee kuivaa hiekkakangasta ja pieniä koivikkoisia harjuja seuraillen Lavivaaraan yleisen tien päähän. Reitillä on muutamia helppoja kosteikkojen ylityksiä sekä mönkijäpitkospuita. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien Syväjärven autiotupa. Reitiltä on yhteys vaativaan Struven polkuun.


Leppäjärvi Path is an easy-to-follow route that passes through a beginner-friendly terrain. The route proceeds from dry sandy moorland through semi-open pine forest and small birch forest ridges. The route has several easy crossings of wetlands and ATV duckboards. The route does not have any maintained signs or hiking structures. The route can be connected to the moderate Salvasjärvi Path.  

Salvasjärvi Path runs through the wilderness of Tarvantovaara to Salvasjärvi Wilderness Hut. The route proceeds from fell birch forest to open fells, along a clear off-road vehicle track. The more technically advanced rootland sections and wetland crossings of the route are well suited for active mountain bikers. The route is most suitable as a mountain biking trail and there is easy access to the Leppäjärvi Path and the demanding Struve path. The route does not have any maintained signs or hiking trails, except for the Salvasjärvi Wilderness Hut. 

The Struve path is a wilderness part of the Leppäjärvi-Kaaresuvanto mountain bike route. The first part of the route passes through open fells close to the Finnish border, in part on the Norwegian side, from which it returns to the fell birch forest of Syväjärvi. Along the way, it is possible to make a quick trip to the Struve Geodetic arc point, classified as a UNESCO World Heritage Site. The route is primarily technically easy, and distinguishable from the terrain, but there are a few confusing spots on the route where the trail is not easily noticeable. Due to the great altitude differences, wetland crossings, and length, the route requires good cycling fitness. For less fit cyclists, it is recommended to stretch the route to two days. A good overnight spot can be found, for example, in the environment of Jaamihjärvi Lake. There is easy access to the Syväjärvi Path and the moderately difficult Salvajärvi Path. The route does not have any maintained signs or hiking structures, except for the wilderness huts of Salvasjärvi and Syväjärvi.

Syväjärvi Path is a beginner friendly route that meanders through easy terrain and is clearly visible with no great altitude differences. The route passes from dry sandy moorland and small birch forest ridges to the end of the general road to Lavivaara. During the route, there are some easy crossings of wetlands and ATV duckboards. The route does not have any maintained signs or hiking structures, apart from the Syväjärvi Wilderness Hut. The route also has a connection to the demanding Struve Path.

 

Details

  • Difficulty
  • Easy
  • Distance
  • 106 km

When to go?

The suggested seasons are marked with green.

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
 • Images

  Comments