Hetta-Pöyrisjärvi-Kalmakaltio mtb-reitit • trails

Published: 16.9.2017 klo 8.08

Kulttuurihistoriallinen Postipolku Hetasta Näkkälään on osin hyvää ja helposti ajettavaa kangaspolkua, mutta reitin varrella olevat kivikko-osuudet ja pitkospuut ja kosteikoiden ylitykset tekevät reitistä keskivaativan. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien autiotupa puolimatkassa. Reitin varrelta löytyy vain vähän juoksevaa vettä, joten vettä kannattaa varata riittävästi mukaan. Reitiltä on yhteys helppoon Pöyrisjärven polkuun.

Pöyrisjärven polku on aloittajaystävällinen maastoliikenneura Pöyrisjärven erämaan juurelle. Muutamaa märkää kohtaa ja pitkospuita lukuun ottamatta ura on helppoa ajaa. Kuivana aikana pehmeä hiekka hidastaa ajamista. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien Pöyrisjärven autio- ja varaustupa. Reitiltä on yhteys vaativiin Maaterlompolon polkuun ja Sahnapalo polkuun sekä keskivaativaan Hetta-Näkkälä postipolkuun.

Sahnapalon polku on vaativia vesistön ylityksiä sisältävä yhteys Pöyrisjärven eteläpuolelta Maaterlopolon polkuun. Se sopii vain kokeneelle maastopyöräilijälle. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita eikä retkeilyrakenteita, pois lukien Pöyrisjärven autio- ja varaustupa.

Naltijärven polku lähtee Kalmakaltiosta. Se on selkeästi erottuva maastoliikenneura Naltijärven autiotuvalle. Teknisesti helppo reitti kulkee polveilevana pikkuhiljaa nousten tunturikoivikosta hietakankaiden kautta autiotuvalle. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä opasteita. Reitiltä on yhteys vaativaan Maaterlompolon polkuun.

Pöyrisjärven erämaan halki kulkeva Maaterlompolon polku soveltuu kokeneille ja suunnistustaitoisille maastopyöräilijöille usean yön vaativaksi maastopyöräilyvaellusreitiksi. Reitti vaihtelee tunturikoivikosta avaraan ylänköön ja hiekkaharjuista avotunturiin. Merkitsemätön reitti on pääasiassa hyvin erottuvaa maastoliikenneuraa, jossa isot korkeuserot, useat vesistöjen ja kosteikoiden ylitykset sekä tekniset kivikko-osuudet lisäävät vaativuutta ja hidastavat matkan tekoa. Tälle reitille lähtiessä kannattaa varustautua hyvin, sillä erämaanolosuhteet voivat olla ennalta arvaamattomat. Janareitillä ei ole ylläpidettäviä retkeilyrakenteita, pois lukien Naltijärven ja Lenkihaan autiotuvat. Reitiltä on yhteys vaativaan Sahnapalon polkuun ja helppoon Pöyrisjärven polkuun.


The cultural historical Postal Path (Postipolku) from Hetta to Näkkälä is partly good and easy to ride, although the rocky sections located along the route, as well as duckboards and wetland crossings, make the route more moderately difficult. The route does not have any maintained signs or hiking facilities, except for a wilderness hut at the mid-point. There is only a small amount of running water along the route, so adequate reserves should be taken along. The route can also be connected to the easy Pöyrisjärvi Path. 

Pöyrisjärvi Path is a beginner-friendly off-road vehicle track to the base of the Pöyrisjärvi wilderness. Despite a number of wet spots and duckboards, the trail is easy to ride. During dry periods, soft sand slows down riding. The route does not have any maintained signs or hiking facilities, except for the Pöyrisjärvi Wilderness and Reservation huts. The route is connected to the demanding Maaterlompolo path and Sahnapalo path, as well as to the moderate Hetta-Näkkälä postal path.

Sahnapalo Path is a trail connecting the southern side of Pöyrisjärvi Lake to Maaterlopolo Path, involving demanding crossings of watercourses. It is only suitable for experienced mountain bikers. The route does not have any maintained signs or hiking facilities, except for the Pöyrisjärvi Reservable Wilderness Hut.

Naltijärvi Path is a distinctly visible off-road vehicle track proceeding to the Naltijärvi wilderness hut. The technically easy route meanders slowly, rising from fell birch forest through sandy moorland to the wilderness hut. The route does not have any maintained signs. The route can be connected to the demanding Maaterlompolo path. 

The Maaterlompolo path, which crosses the Pöyrisjärvi Lake wilderness area, is suitable for experienced and orienteering skilled mountain bikers as a mountain biking trail requiring a number of overnight stays. The route ranges from the fell birch forest to open-highlands and from sand-eskers to open fells. The unmarked route is a primarily visible off-road transport track, where high altitude differences, multiple waterways and wetland crossings and technical rocky sections increase the difficulty levels and slow down the journey. When departing on this route, one should be well equipped, as the wilderness conditions may be unforeseeable. The route has no maintained hiking facilities, except for the Naltijärvi and Lenkihaka wilderness huts. The route can be connected to the demanding Sahnapalo path and the easy Pöyrisjärvi path.

Details

  • Difficulty
  • Easy
  • Distance
  • 142 km

When to go?

The suggested seasons are marked with green.

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
 • Images

  Comments